Kovinė magija

   Kai senovėje vykdavo mūšiai, besikaunantieji tikėjo tuo, jog kaunasi ir abiejų pusių dievai. Tam, kad padėti kovojantiems žmonėms ir dievams, dažnai būdavo griebiamasi magijos ir ritualų. Štai pavyzdžiui senovės Kinijoje, mūšyje dalyvaudavo ne tik pėstininkai, kavalerija bei artilerija (patrankos Kinijoje buvo žinomos jau 600 m. pr. Kr.), bet ir burtininkas bei žyniai, kurie mūšio metu būdavo šalia karvedžio. Toks burtininkų buvimas kariuomenėje, nebuvo jokia paslaptis, o greičiau archajinio pasaulio norma. Negana to, burtininko palapinė, stovyklavietėje visuomet rasdavosi greta karvedžio palapinės, t.y. labai garbingoje vietoje. Greta burtininko palapinės, ant aukšto stiebo, degdavo tamsiai žalias žibintas.
   Senovės šaltiniai, teigia, jog magija buvo naudojama ir mūšio metu, ir prieš jį ir po jo. Vienas tokios magijos pavyzdžių, yra priešo karvedžio akių apdūmimas, kad jis matytų ne tai kas yra iš tiesų, o tai ką nori jam parodyti magas. Būtent toks, maginis veiksmas yra aprašytas XIII a. knygoje “Upių užutėkiai”. 
   Nežinia kiek tokia magija buvo veiksminga, bet žmonės ja tikėjo, todėl ilgą laiką mūšiai ir vykdavo trim frontais: fiziniame, dvasiniame ir dieviškame.

Komentarai