Ateiviai senovės rašytiniuose šaltiniuose?


   Paleokontaktų teorijos šalininkai mano jog senovės analuose ir kituose rašytiniuose šaltiniose yra paminėti ateiviai bei jų kontaktai su žemiečiais. Štai keletas tokių paminėjimų iš gilios senovės, o ar ten išties minimi ateiviai spręskite patys:
   Farono Tutmozio III (1504 – 1450 m. pr. Kr.) rašoma: “22 metų, trečią žiemos mėnesį, šeštą valandą... Namų raštinikai, nusprendė jog tai buvo ugninis ratas, pasirodęs danguje. (Nors) jis neturėjo galvos, šio mėnulio kvėpavimas buvo blogo kvapo. Jo kūnas buvo vieno rodo (maždaug 50 m) ilgio ir vieno rodo pločio. Jis neturėjo balso... Dabar, praėjus kelioms dienoms, jie praskrido. O dievai! Jų buvo nesuskaičiuojamos galybės. Jie švietė ryškiau nei Saulė danguje. Didinga buvo ugninių ratų rykiuotė. Faraono kariauna žiūrėjo, ir Jo Didenybė buvo kariaunos centre. Tai įvyko po vakarienės. Po ugniniai ratai pakilo aukštyn ir patraukė tiesiai į pietus.”
   Buvo rastas senovės romėnų įrašas iš 222 m. pr. Kr.:“Danguje pasirodė trys mėnuliai”.
   Plinijus rašė: “Niekas negalėjo suprasti kas dedasi... Kelios žvaigždės skraidė nuo vieno dangaus krašto į kitą”.
   O štai ką rašė Ciceronas: “Mūsų senatoriai išsamiai tyrinėja literatūrą, idant suprastų, ką reiškia ugnies liežuvių pasirodymas danguje, kada naktį pasirodo Saulė, o kažkur viršuje girdisi griausmas, kada viskas verčiasi ir pasirodo keisti rutuliai.”
   Ir štai dar įrašas iš 91 m. pr. Kr.: “Netoli Spoletijos iš dangaus nusirito ugninis degantis kamuolys, kuris visą laiką didėjo. Tada jis vėl pakilo aukštyn ir nuskrido į rytus. Kamuolys atrodė didesnis nei saulė”.
   Viename iš savo veikalų, Anaksagoras (V a. pr. Kr) rašė: “Ir žmonės buvo sukurti, ir kiti gyvenantys padarai, kurie turi sielą. Pas tuos žmones, kaip ir pas mus, yra apgyvendinti miestai. Yra ir meniškai sukurti dirbiniai. Ir yra pas juos Saulė ir Mėnulis, ir kiti šviesuliai, ir žemė pas juo gimdo visokius dalykus.”.
   Taigi, ar taip senovės rašytojai paminėjo regėtus NSO bei ateivius? O gal jie taip aprašė jiems nepažinius gamtos reiškinius? Klausimas lieka atviras.

Komentarai