Caro Petro I magas


James Daniel Bruce
   Petras I žinomas kaip didysis Rusijos reformatorius atvėręs langą į Europą. Tačiau mažai kam žinoma, jog tarp jo patikėtinių buvo ir magas. Šį asmenį, grafą ir generolą Jokūbą Briusą, caras labai vertino ir net vadindavo broliu. Briusas garsėjo savo enciklopedinėmis žiniomis, bei tuo jog praktikavo magiją. Šios jo praktikos labai linksmino Petrą I, kuris šiaip jau buvo tikintis ir kreivai žiūrėdavo į visokius burtininkavimus. Į Jokūbo Briuso burtininkavimą, caras žvelgė atlaidžiai, nes manė kad tokiu būdu jis gali pažinti kitą pasaulio pusę. Petras I reikalavo, kad grafas visus savo maginius triukus užrašinėtų į specialų žurnalą, kad reikalui esant galima būtų viską pakartoti, deja šis žurnalas pasimetė keičiantis carams.
   Yra žinoma, jog Petras I garsėjo kaip asmuo besidomintis medicina, jis savo dvariškius paprastai gydydavo pats. Nuo jo šioje srityje neatsiliko ir Jokūbas Briusas. Šis apskritai buvo apsėstas minties sukurti dirbtinį žmogų, savotišką Frankenšteino pabaisą. Žinoma, istorija nutyli ar jam pavyko šis užmanymas, tačiau buvo kalbama, jog jis kerais sugeba sukurti žmogiško pavidalo iliuziją, kuri gali kalbėti ir atlikti sąmoningus veiksmus.
   Greta tokių bandymų caro akivaizdoje, būta ir menamos žmogžudystės. Pasakojama jog Olandiškame gėlyne buvo sukurta jaunos moters iliuzija, kuri vėliau buvo nužudyta ir prikelta, kaip brandi moteris. Petrui I buvo pačiam leista, kartoniniu peiliu bedžiant į širį ir užkapojant kartoniniu kirviu, nužudyti moters iliuziją. Iliuzija pavirto į tulpių žiedlapius.
   Buvo pasakojama, jog Briusas geba sukurti žmogaus iliuziją iš bet kokių parankinių priemonių, pavyzdžiui vinių. Iliuzija nesiskirdavo nuo gyvo žmogaus.
   Jokūbas Briusas, Petro I paliepimu, Peterburge, įkūrė pirmąjį Anatomijos teatrą Rusijoje, kurį pavadino Juoduoju namu. Anatomijos teatruose, būdavo skrodžiami lavonai, o žiūrovai susimokėdavo už bilietą ir tarsi teatre stebėdavo skrodimo procesą. Pasakojam, jog kartą Briusas, Juodajame name kelioms minutėms atgaivino pulkininką Ivaną Chvatovą, mirusį nuo šautinės žaizdos.
   Taip pat, tikėta, jog Briusas gerokai perspjovė vakariečius alchemikus, nes jis atseit galėjo išvirti gyvybės eleksyrą, tačiau tai kad niekas iš Petro I aplinkos šiandien negyvena, parodo, jog tai tebuvo gandai, tačiau kas buvo tiesa, tai jog Briusas buvo geras žolininkystės žinovas.
   Taip pat menama, jog Jokūbas Briusas pasižymėjo fenomenaliais matematiniais sugebėjimais. Sakoma, jog jis galėjo tik pažvelgęs į indą pasakyti kiek jame yra grudų, skaičiuojant vienetais. Dar menama, jog jis galėjo pasakyti kiek žmonių stovi už sienos ar pasakyti savo kareivių vardus, jei jie būdavo užrašyti lape ir užanspauduoti voke.

Komentarai