Mėnuliečių sąmokslas

   Kaip manote, ar Mėnulyje gyvena mąstančios būtybės? Oficialus mokslas tokių būtybių nežino, tačiau senoji, tokia kaip Žiulio Verno, fantastika apie juos kalba. Apie juos kalba ir kai kurios sąmokslo teorijos. Teigiama, jog Mėnulyje yra miestai, tačiau jie yra pastatyti tamsiojoje mėnulio pusėje. Negana to, sąmokslo teorijos kalba ir apie tai, jog amerikiečių astronautai buvo išvaryti iš mėnulio, todėl ir buvo nutrauktos visos misijos į mūsų planetos palydovą. Žinoma, mėnuliečių rasė yra labiau technologiškai pažengusi, jie kartais lankosi Žemėje. Viena iš sąmokslo teorijų teigia, kad psichoanalitikas Zigmundas Froidas buvo mėnulietis, palikęs savo bendruomenę ir slapta persikraustęs į Žemę idant mėnuliečių mokymu pasidalintų su mumis. Žinoma, mįnuliečiai Froidą susekė ir numarino, o vėliau bandė pasinaudoti tuo ką mes vadiname froidiškąja psichoanalize, užkariauti mūsų planetą. Taigi, bet kuris psichoterapeutas froidistas gali būti mėnuliečių agentas ar net pats mėnulietis apsimetęs žmogumi.
   Sąmokslo teorijos taip pat kalba ir apie tai, jog mėnuliečiai su JAV vyriausybe yra sudarę sutartį. Nėra žinoma kada įvyko pirmasis kontaktas, tačiau manoma jog maždaug tuo metu kai kūrėsi Centrinė žvalgybos valdyba (1947 metais). Manoma jog CŽV yra specialiai sukurta mėnuliečiams suvaldyti, nors kai kurie teigia jog CŽV ir yra mėnuliečiai. Įkūrę CŽV mėnuliečiai prasiskverbė į visas įmanomas vyriausybines organizacijas. Jie visur dalyvauja patys, o ir agentų turi nemažai.
    Tai, kad astronautai nieko nepasakoja apie Mėnulio miestus, o ir nuotraukose nieko tokio nesimato, teorijų šalininkų negąsdina. Kadangi mėnuliečiai yra geri psichoanalitikai, jie praplovė smegenis astronautams, o į mūsų siūstus zondus ir kitus robotus įkėlė tą informaciją kurią norėjo mums parodyti.
   Taigi, kai kitą kartą eisite pas psichologą paklauskite ar jis ne froidistas, maža ką, gal jis iš tiesų yra mėnuliečių agentas.

Komentarai