Trečiojo Reicho Rosvelas

   1936 metais, netoli Vokietijos mietstelio Freiburg, vieną naktį išgirdo kurtinantį garsą, primenantį lėktuvo katastrofą. Visi žinoma subėgo žiūrėti kas gi čia nutiko. Atbėgę į mišką, jie aptiko keistą disko formos objektą. Negana to, jie aptiko ir keistų būtybių lavonus, pagal aprašymus visiškai nepanašius į žmones. Po kelių valandų įvykio vietoje pasirodė SS padalinys, kuris išvaikęs smalsuolius, surinko visas objekto liekanas bei lavonus ir išvežė viską į Vevesburgo pilį, kuri tuo metu buvo SS karininkų parengimo centras. Pilyje, kaip pasakojama, buvo pradėti objekto tyrimai. Jokių šio įvykio įrodymų, apart mokslininkų ir karininkų atsiminimus nėra išlikę. Tačiau Trečiojo Reicho ir NSO teorijos šalininkai teigia, jog šis įvykis nulėmė visus kelių ateinančių metų nacių mokslininkų tyrimus. Tikima, jog nacistinės Vokietijos mokslininkai panaudojo minėto objekto liekanas, kuriant V2 raketas, kalbama net apie tai, jog naciai praktiškai buvo sukūrę laiko mašiną, kodiniu pavadinimus „Varpas“.
   Kas iš tiesų nutiko prie Freiburgo lieka paslaptimi. Ar tai tikrai buvo Trečiojo Reicho Rosvelas? O gal nieko iš tiesų neįvyko? Nors sakoma, jog ne daug trūko, kad naciai pasinaudodami nežemiškomis technologijomis būtų laimėję karą.

Komentarai