Legenda apie barzdotą šventąją

   Po paskutinio Eurovizijos konkurso, pasigirdo pasipiktinimų, kai laimėtoju buvo paskelbtas transvestitas pasivadinęs Conchita Wurst. Piktinosi visi kas netingėjo, ir katalikai, ir kitų religijų atstovai, ir šiaip paprasti žmonės bei žvaigždės. Tad norisi prisiminti vieną moterį iš katalikų šventųjų tarpo, šventąją Vilgefortis Liberata. Legenda pasakoja, jog ji gyveno XIV a. (kitose versijose sakoma, jog tai buvo VIII ar net II amžius) ir buvo Portugalijos karaliaus dukra, kurią tėvas, pažadėjo Sicilijos karaliui į žmonas, tačiau Vilgefortis buvo davusi skaistumo įžadus. Prieš pat vestuves ji visą naktį karštai meldėsi, kad Dievas ją apsaugotų nuo įžado sulaužymo ir Dievas išklausė jos maldas. Vestuvių rytą jaunoji pasirodė su vešlia barzda, kuri jai per naktį išaugo. Jaunikiui žinoma nepatiko tokia jaunosios išvaizda ir jis atšaukė vestuves. Tėvas gi supyko ir liepė nukryžiuoti savo dukrą.
   Tikima, jog šventoji Vilgefortis ypatingai globoja visas skaisčias mergeles, kenčiančias nuo kavalierių gausos, o taip pat moteris, kurios ištekėjusios už piktų vyrų. Kadangi nukryžiavimo metu, ji numetė vieną savo batelį gatvės smuikininkui, laikoma jog ji globoja ir vargšus muzikantus.
   Šventosios Vilgefortis minėjimas buvo švenčiamas liepos 20 dieną, tačiau 1969 metais, jos minėjimas buvo išimtas iš oficialaus katalikiško kalendoriaus.
   Kai kurie istorikai gi teigia, jog tokia šventoji realiai niekada neegzistavo, tiesiog manoma, jog toks tikėjimas susiformavo dėl keistos nukryžiuotojo skulptūros buvusios Volto Santo di Lucca šventovėje, San Marine. Nukryžiuotasis čia pavaizduotas su pūsta, gausiai išpuošta tunika. Vėliau nukryžiuotojo motyvo kopijos pasklido po Europą ir atsirado mitas apie barzdotą mergelę.
   Šventoji Vilgefortes dar žinoma šiais vardais: Uncumber, Kummernis, Komina, Comera, Cumerana, Hulfe, Ontcommene, Ontcommer, Dignefortis, Eutropia, Reginfledis.
 
 

Komentarai