Runų joga ir tirolietiškas giedojimas

   Runų istorija be galo sena, siekiantis senovės germanų laikus. Runas pagal padavimą žmonijai davė Odinas, o naudojamos jos buvo raštui ir būrimams. Per amžius jų maginis panaudojimas didėjo kol atsirado atskira, runų magijos sritis. Štai ketvirtajame XX a. dešimtmetyje okultistas Zigfrydas Adolfas Kummeris iš Drezdeno, pasinaudodamas runomis, sukūrė savitą hatha-jogos rūšį, kur kiekviena asana atkurdavo kokią nors runą. Kadangi Kummeris buvo vokietis, tai mokė, jog atliekant runiškasias asanas, reikia giedoti tirolietiškai, o kiekvieno mėnesio tryliktąją dieną jis atlikdavo trumpą runų magijos ceremoniją, skirtą suteikti maginių jėgų jo pasekėjams.

Komentarai