Lawsono tyrimas

   NSO tyrėjai dažnai naudoja hipnozę idant galėtų nustatyti ar asmuo buvo pagrobtas ateivių iš kosmoso. Tokių liudijimų yra begalės. Tačiau juos patikimais laiko tik tam tikra dalis ufologų ir kitų tyrėjų, kita dalis dėl hipnozės nepatikimumo atsiriboja nuo išvadų darymo iš hipnozės gautų duomenų. Nepasitikima dėl didelio nepatikimumo.
   Alvin Lawson iš Kalifornijos universiteto atliko įdomų tyrimą, kurio metu terapeutas užhipnotizavo aštuonis asmenis. Svarbi tyrimo sąlyga buvo, kad tarp tiriamųjų nebūtų asmenų besidominčių ufologija. Hipnotizuotojas gana lengvai tiriamiesiems įteigė, kad šie buvo pagroti ateivių iš kosmoso. Tada nieko tiriamųjų buvo paprašyta papasakoti kaip vyko jų pagrobimas. Tiriamieji ėmėsi pasakoti identiškas istorijas kokias pasakoja asmenys teigę, jog juos buvo pagrobę ateiviai. Tyrėjas panaudodamas užuominas labai lengvai nukreipė savo tiriamuosius reikiama linkme. Tad tyrimas parodė, jog ufologai naudojantys hipnozę, patys to nenujausdami, greičiausiai dėl savo noro rasti įrodymus, nukreipia tiriamuosius reikiama linkme. Vieni tai gali daryti tiesioginiais klausimais, kiti netiesioginėmis užuominomis.
    Kita vertus yra pastebėta, jog hipnotizuojami asmenys labai dažnai stengiasi įtikti tyrėjui, tad prikuria keisčiausių istorijų. Tad neatsargus hipnotizuotojas gana lengvai gali pradėti pats save apgaudinėti ir dėl didelio noro rasti įrodymus nukreipti tiriamąjį sau naudinga linkme, bei nepastebėti kada užhipnotizuotas asmuo pradės dalintis netikrais atsiminimais kuriuos tik ką sukūrė.

Komentarai