Baltuosiuose rūmuose nėra gyvybės

   Kažkada rašiau apie Sibiro kvadrato eksperimentą kuris parodė, jog žmonės yra linkę tikėti nebūtais dalykais jei apie juos nieko neišmano. Panašus tyrimas buvo atliktas ir Gellup instituto. Respondentams reikėjo atsakyti į du klausimus: Ar egzistuoja gyvybė už žemės ribų ir ar ji egzistuoja Kaptolijaus kalvoje bei Baltuosiuose rūmuose? Į pirmą klausimą 44 % respondentų atsakė „taip“. Toks didelis teigiamo atsakymo procentas, instituto specialistų buvo susietas su nesenomis astrofizikos ir astrobiologijos naujienomis, tarkime kaip Galileo palydovo tyrimai patvirtinę tinkamas sąlygas gyvybei Jupiterio palydove Europa. 30 % respondentų neigė bet kokią nežemiškų gyvybės formų egzistavimo galimybę. Likę buvo be nuomonės. Kas liečia antrąjį klausimą, apie gyvybę JAV parlamente ir vyriausybėje, nuomonės išsidėstė labai panašiomis proporcijomis: 44 % tiki į tokios gyvybės egzistavimą, 31 % neigė bet kokią tokios gyvybės egzistavimo galimybę, 15 % atsakė, kad ji egzistuoja, tik jos labai nedaug.  Žinoma, reikia suprasti, kad toks tyrimas dalies respondentų galėjo būti įvertintas nerimtai, na bent jau aš į antrą klausimą būčiau atsakęs nerimtai, nors kai pasižiūri tokias laidas kaip „Klausimėlis“, tada pradedi galvoti, gal vis tik šiame tyrime į antrą klausimą buvo atsakinėjama labai rimtai. Žinoma, matant prieš tai minėtą Sibiro kvadrato ekperimentą, galima daryti prielaidą, kad žmonės nesigilindami atsakinėja į tokius klausimus, dažnai neatkreipdami dėmesio į tai apie ką klausiama.

Komentarai