Filosofas apie pranašystes

   Į ateities spėjimą ir pranašavimą žiūrima įvairiai. Vieni tuo tiki, kiti atmeta, treti tiria, dar kiti apie tai filosofuoja. Tad norisi pasidalinti filosofo Giorgio Colli mintimis apie ateities pranašavimus. Šios mintys yra nuskambėjusios kalbant apie antikinę filosofiją knygoje „Filosofijos gimimas“, tačiau manau puikiai tinka ir mūsų laikų mąstysenai.
   Iš tiesų ateities pranašavimai nenumato jokio ypatingo būtinybės viešpatavimo. Jei kas nors iš anksto regi tai, kas įvyks ateityje, tas niekuo negali paveikti šių įvykių sanklodos, kuriančios tą ateitį. Būtinybė nurodo tam tikrą būdą mąstyti tokią sanklodą, tačiau pats numatymas nereiškia būtinybės. Ateitis yra numatoma ne todėl, kad egzistuoja nenutrūkstamas ryšys tarp dabarties ir ateities įvykių, ir net ne todėl, kad kažkas sugeba paslaptingu būdu pirma laiko įžvelgti tokį būtinybės ryšį, kai kas numatoma dėl to, kad esama atvaizdo, išraiškos, manifestacijos tos dieviškos tikrovės, kuri visada, arba veikiau anapus bet kokio laiko, savyje slepia mums dar būsimo laiko užuomazgą. Tas būtinas atsitikimas gali nebūti būtinybė nulemta sanklodos pasekmė, ir būti vienodai numatomas; gali būti atsitiktinumo ir būtinybės, susipynusių tarpusavyje padarinys.

Komentarai