Paskubėsi – apsijuoksi, o ir kitus diskredituosi

   Gana dažnai tenka bendrauti su žmonėmis, kurie bet kokią keistesnę savo patirtį vertina kaip paranormalią. Net ir tada, kai tokios patirties racionalios priežastys yra gerai žinomos, tokie žmonės vis tiek ieško mistinio paaiškinimo. Aišku, kaip sakydavo mano tėvas: „Kiekvienas iš proto savaip kraustosi“; tad šitokioje prieigoje matau dvi problemas:
   1. Racionalius reiškinius vertindamas ir bandymas aiškinti kaip mistinius nutolina mus nuo tiesos pažinimo.
   2. Jei paranormalių reiškinių tyrėjas, ar kitas asmuo besiangažuojantis šioje srityje, racionalias patirtis aiškina tik per mistiškumo prizmę, tokiu atveju mažų mažiausiai vyksta visų paranormalių reiškinių tyrimų diskreditavimas. Būtent dėl tokio pobūdžio prieigos paranormalių reiškinių tyrimai nevertinami rimtai.
   Tad kiekvieną kas angažuojasi paranormalių reiškinių srityje, raginu neskubėti viską aiškinti vien mistikos pagalba. Paskubėjęs, greičiausiai apsijuoksi, o ir kitus tyrėjus apjuodinsi.

Komentarai