Conan Doyle ir spiritizmas

Arthur Conan Doyle
   Spritizmo populiarumo laikais (t.y. XIX a. antroje pusėje ir vėliau po II Pasaulinio karo), aktyviai veikė įvairios mediumų grupės. Seansų metu jie kviesdavo dvasias ir kartais pateikdavo įvairius daiktus, kuriuos pristatydavo kaip materializuotus dvasinių esybių. Kartais tokie daiktai būdavo atiduodami ekspertizei, tuo stengiantis įrodyti seansų tikroviškumą. Rezultatai būdavo įvairūs, pvz. popieriaus pluoštas su kiaušinio tryniu ir pan. Vienais atvejais būdavo gana lengva nustatyti kokia tai medžiaga, kitais ne, kas žinoma iškart būdavo pateikiama kaip akivaizdus dvasių apsireiškimo realumo įrodymas. 1882 metais tokiems tyrimams buvo įkurta Psichinių reiškinių tyrimo tarnyba, kuri pretendavo tapti nauja mokslo šaka vėliau pavadinta parapsichologija. Artūras Konanas Doilis buvo vienas iš šios tarnybos narių. Greičiausiai todėl, kad Doilis, kaip ir jo kolegos, be galo tikėjo spiritizmu, ši organizacija taip ir netapo rimta mokslo įstaiga. Pats Doilis tikėjo reinkarnacija ir pranašavo, jog kelios savaitės po jo mirties pasirodys Alberto salėje. Tuo patikėjo dešimt tūkstančių jo pasekėjų, tačiau susirinkę numatytoje Doilio dvasios pasirodymo vietoje liko nusivylę. 

Komentarai