Teurgija

   Ezoterinėje literatūroje kartais aptinkamas terminas teurgija, tad noriu jus supažindinti ką šis terminas reiškia.
   Terminas teurgija kyla iš graikų kalbos: theos (dievas) ir ergon (apeiga, šventas veiksmas). Pirmą kart terminas panaudotas neolpatonizme. Antikoje įvairiose religinėse kryptyse, taip vadino praktinį poveikį dievams, angelams, demonams ir kitokioms dvasinėms esybėms. Šis poveikis savyje turėjo tikslą gauti naudą iš anapusybės, pvz. praturėti, įgauti sėkmės, žinių ir pan. Teurginiai aktai paprastai vykdomi tam tikrų ritualų bei užkeikimų, maldavimų ar įsakymų forma. Teurgijos fenomenui būdingas betarpiškas bendravimas su dvasiniu pasauliu. Kartais šis terminas naudotas krikščioniškoje teologinėje literatūroje, norint apibrėžti prašančiojo vaidmenį maldoje. Vėlesniais laikais, teurgijos praktikos vis labiau įsiliejo į maginę pasaulėžiūra ir tapo neatskiriam jų dalimi.

Komentarai