Daktaro Fox‘o efektas


  Kartais klausant įvairius mokymus ir vertinant juos kritiškai, supranti, kad kalbėtojas nieko rimto nepasako, tačiau yra itin populiarus. Kodėl taip nutinka?
  Į šį klausimą mums gali padėti atsakyti vadinamasis Daktaro Fox‘o efektas. Šis efektas pasireiškia kai kalbėtojas, sava charizma, oratorystės gebėjimais, artistiškumu ir geranoriškumu paperka publiką ir taip užmaskuoja savo pranešimo beprasmiškumą ir pateikiamos medžiagos lėkštumą.
   1970 metais į Kalifornijos medicinos mokykloje vykstančią konferenciją buvo sukviesti medicinos ir psichologijos mokslo akademinės bendruomenės nariai. Vieną iš konferencijos pranešimų skaitė toks Myron‘as L. Fox‘as svečias iš Alberto Einsteino Medicinos koledžo, klausytojams pristatytas kaip medicinos mokslų daktaras. Pranešimas buvo įvertintas teigiamai, kaip labai turiningas, išsamus ir naudingas. Tačiau įdomiausia dalis ta, kad kalbėtojas nebuvo mokslų daktaras. Ne gana to, jis visiškai nesigaudė temoje apie kurią kalbėjo. Jis buvo aktorius (Michael Fox), o konferencijos organizatoriai tokiu būdu atliko eksperimentą. Čia svarbi dalis buvo aktoriaus pristatymas kaip rimto specialisto. Aktorius atitinkamai pasiruošė atlikti vaidmenį. Iš anksto parengtoje kalboje buvo naudojama daug mokslinių terminų ir formuluočių, paimtų iš tikrų mokslinių straipsnių, tačiau sudėliotų be jokios logikos. Aktorius puikiai atliko vaidmenį, profesionaliai suvaidindamas mokslininką. Jis buvo malonus su klausytojais, rodė daug emocijų bei elgėsi kaip neabejotinas savo srities autoritetas. 
   Ant šio kabliuko pasimovė ne bet kas, o akademinės bendruomenės nariai. Dabar įsivaizduokite jog auditorija yra ne mokslo žmonės, bet šiaip eiliniai piliečiai, o paskaitą veda koks nors charizmatiškas pseudomoklininkas su fantazijomis prigrūsta teorija, ezoterikas pristatantis seniai užmirštą banalią išmintį arba dvasinis mokytojas pažeriantis mistinį kokteilį surankiotą iš įvairių religijų. Pridėkime prie į jo kalbėseną įvairių tarptautini, moksliškai skambančių terminų ir garantuotai atsiras pasekėjų ir fanų klubas.
   Tad kaskart klausydami paskaitas, kur bebūtumėte, kritiškai vertinkite jums sakomą informaciją. Informacijos srautas begalinis ir pasiklysti jame be galo lengva, ypač jei vertini kaip gerai pakalbėjo lektorius, o ne tai ką jis pasakė.

Du paleovizito principai

   Noriu pasidalinti keliomis religijų tyrėjo Gintaro Beresnevičiaus mintimis apie vadinamąjį paleovizitą (kitaip paleokontaktas arba, paleokosmonautiką), išsakytomis žurnale „Katalikų pasaulis“ (1989 m. Nr. 13-14).
   Visų pirma, pačios paleovizito idėjos „nepateikia jokių naujų duomenų apie žmonijos kultūros raidą, o tik savaip interpretuoja seniai žinomus istorinius faktus“. Nors įžvalga pateikta jau prieš beveik 20 metų, bet stebint dabartines tendencijas iš esmės niekas nepakitę.
   Toliau G. Beresnevičius išskiria du išankstinius paleovizito principus, juos netrukus pateiksiu, tik pradžioje siūlau atkreipti dėmesį į žodį „išankstinis“. Paleovizito šalininkai, paprastai iš anksto žino ką reikia įrodyti arba duomenis vertina su išankstiniu nusistatymu, o tai savaime iškreipia duomenų interpretavimą. Taigi, kaip jau minėjau, Beresnevičius išskiria du principus: „tai antgamtinės tikėjimo prigimties neigimas (žmonijos tikėjimo objektas – ne Dievas, o aukštą technologijos lygį pasiekę ir kadaise žmonių sudievinti ateiviai) ir nepasitikėjimas žmogaus protu bei valia (didieji žmonijos kultūros kūriniai esą ateivių veiklos produktas)“. 
   Kiek tenka domėtis paleovizito idėjomis, išties keistos būna akivaizdžių istorinių faktų interpretacijos, duomenų iškreipimas ir kitokios realybės neatitinkančios idėjos, tad gal ne be reikalo G. Beresnevičius kelia klausimą: „juk, persiėmę paleokosmonautikos idėjomis, vardan abejotinų teiginių turėtume atsižadėti tikros žmonijos istorijos, kultūros, tikėjimo, vilties. Ar ne per didelės kainos reikalaujama už paprastą žmogišką žingeidumą?“

Dar keli žodžiai apie miego paralyžių

John Henry Fuseli "Košmaras"
   Fizikas teoretikas ir mokslo populiarintojas Michio Kaku, savo knygoje „Proto ateitis“ pastebi, kad maždaug 6 proc. žmonijos kenčia nuo miego paralyžiaus (apie šią būseną išsamiau esu rašęs anksčiau). Žmonės patiriantys miego paralyžių, pabudę patiria nemenką išgąstį bei haliucinacijas. Daug kam atrodo, kad kažkas yra prislėgęs krūtinę, rankas ir kojas laiko pabaisos ir pan. Kadangi toks mūsų neurofiziologijos fenomenas žinomas nuo seno, tad jis atsispindi ir vaizduojamajame mene, pvz. paveikslai kuriuose vaizduojamos bundančios iš miego moterys ant kurių krūtinės tupi į jas spoksantis demonas. Dalis psichologų mano, kad miego paralyžius gali paaiškinti vadinamąjį ateivių abdukcijos sindromą.

Įrodyta: Visata yra holograminė!

Hologramines visatos modelis
   Lietuvos mokslininkai neseniai ėmėsi tirti neįtikėtino reiškinio, o būtent holograminės visatos teorijos įrodymų. Tokių įrodymų kasdien daugėja, nes moderniosios technologijos, panaudojant specialius filtrus geba užfiksuoti holograminės visatos paraleles (tai oficialus terminas apibrėžiantis holograminės visatos matricines emanacijas bei hipostazinio lauko apraiškas). Tokias paraleles fiksuoja ne tik mokslininkai, bet ir eiliniai lietuviai. Po straipsneliu matote, nuotrauką kurioje vilnietis Zbišekas Zabiela užfiksavo vieną iš hipostazinio lauko epifaniją. Stebėtina, kad vilniečiui tai pavyko padaryti su savimi teturint tik paprastą, nors ir išmanųjį telefoną. Vilnietis teigia, kad tuo metu fotografavo gražiai atrodantį dangų.
   Britų mokslininkas Markas Stendokas, teigia kad greta holograminės visatos apostazių, dažnai fiksuojami ir neatpažintais skraidančiais objektais vadinami ateivių erdvėlaiviai (vieną jų galite matyti ir nuotraukoje). Tad, mokslininko manymu, tai tik laiko klausimas kada paaiškės NSO prigimtis. Lietuvis, astrofizikos ir astronavigacijos mokslų daktaras Steponas Darius Narkūnas, teigia, kad neatpažintais skraidančiais objektais skraido ne ateiviai iš kitų planetų, bet holograminės visatos kūrėjai anunakiai, kurie minimi dar senovės šumerų metraščiuose. 
   Ezoterikos mokslų daktaras Darius Arkliomantas mano, kad holograminės visatos hipostazinio lauko paralelių emanaciją paskatino 2012 metais pro Žemę praskriejusios Nibiru planetos šleifo paliktų astralinių lervų dalelių energetinės iškrovos.
   Taigi, galime drąsiai teigti, jog holograminės visatos teorija yra įrodyta. Džiugi žinia, ar ne?

Vilniečio Zbyšeko Zabielos užfiksuota holograminės visatos emanacija


Kanados Vilnius

   Verslosavaitė.lt aptikau tekstuką, tad jį perpasakosiu:
   Nedaugelis žino, kad Kanadoje (Ontarijo provincijoje į rytos nuo Otavos) egzistuoja miestelis Vilnius, nors tiesa, jis vadinamas lenkiškai – Wilno. Patį miestelį 1858 m. įkūrė lenkų emigrantai. Įdomu tai, kad miestelį įkūrė ne atvykėliai iš Lietuvos sostinės, o kašubai, gyvenantys šiaurinėje Lenkijos dalyje. Miestelį Vilniumi jie pavadino savo dvasinio lyderio Ludwiko Dembskio, gimusio Lietuvos Vilniuje, garbei. Šis miestelis laikomas seniausia lenkų kolonistų gyvenviete įkurta Šiaurės Amerikos žemyne. Kanados Vilniuje vis dar tebėra žmonių, kalbančių kašubų kalba.
   O prie ko čia paranormalūs reiškiniai? Anot legendų, šis Vilnius yra Kanados vampyrų sostinė. Apie tai Virdžinijos universiteto profesoriaus Jano Perkowski netgi buvo parašytas mokslinis darbas. Tai 85 puslapių veikaliukas pavadintas „Vampyrai, nykštukai ir raganos tarp Ontario kašubų“.
   Būsite Kanadoje būtinai apsilankykite.


Teurgija

   Ezoterinėje literatūroje kartais aptinkamas terminas teurgija, tad noriu jus supažindinti ką šis terminas reiškia.
   Terminas teurgija kyla iš graikų kalbos: theos (dievas) ir ergon (apeiga, šventas veiksmas). Pirmą kart terminas panaudotas neolpatonizme. Antikoje įvairiose religinėse kryptyse, taip vadino praktinį poveikį dievams, angelams, demonams ir kitokioms dvasinėms esybėms. Šis poveikis savyje turėjo tikslą gauti naudą iš anapusybės, pvz. praturėti, įgauti sėkmės, žinių ir pan. Teurginiai aktai paprastai vykdomi tam tikrų ritualų bei užkeikimų, maldavimų ar įsakymų forma. Teurgijos fenomenui būdingas betarpiškas bendravimas su dvasiniu pasauliu. Kartais šis terminas naudotas krikščioniškoje teologinėje literatūroje, norint apibrėžti prašančiojo vaidmenį maldoje. Vėlesniais laikais, teurgijos praktikos vis labiau įsiliejo į maginę pasaulėžiūra ir tapo neatskiriam jų dalimi.

Kas iš tiesų tie babajai?

   Turbūt dažnas esame girdėję kaip Artimųjų Rytų gyventojus vadina babajais. Šis tekstas ne apie juos, nes šie asmenys su babajais nieko bendra neturi, o ir žmonėms keistų epitetų kurių kilmės nežinai nederėtų taikyti. Čia mes trumpai pakalbėsime apie tikruosius babajus.
   Taigi, kas tie babajai? Babajais (kitaip babaika) senovės slavai vadindavo naktines būtybes, kuria būdavo gąsdinami vaikai. Lietuviškas atitikmuo būtų babaušis arba kitaip baubas bei ko gero angliškas boogieman. Babajus kaip mitologinė būtybė neturi konkretaus išvaizdos aprašymo, tad paprastai įsivaizduojamas pačia baisiausia forma, kokią tik galima įsivaizduoti. Tam tikra prasme tai neapibrėžtos išvaizdos pabaisa personifikuojanti didžiausias mūsų baimes. Nors žinoma apibūdinimai, nors ir skurdūs, egzistuoja, juose babajus apibūdamas kaip juodas senis turintis įvairių fizinių defektų: kupra, kreivos kojos, defomnuotas veidas, galūnių trūkumas ir pan. Matomai iš čia ir kyla babajaus pavadinimas. Pavadinimas kildinamas nuo totoriško babai reiškiančio senis. Jei babajus apibūdinamas tada jo apibūdinimas gali sutapti su standartiniu toje vietovėje egzistuojančiu piktosios dvasios apibūdinimu. Vienas iš babajaus atributų yra maišas į kurį jis deda nepaklusnius vaikus.
   Nėra žinoma kiek tokia būtybe tikėta realiai, o kiek tame būta tiesiog priemonė nuvaryti nepaklusnius vaikus miegoti arba tiesiog paauklėti.