Ateiviškos sielos klajoja po Žemę   Pasaulyje yra nemažai žmonių teigiančių, jog jie yra kilę ne iš Žemės. Čia nekalbama apie tuos atvejus, kai žmonės teigia, jog jie yra ateivių palikuonys, ši teorija daug įdomesnė. Rašytojas Scottas Mandelkeris, knygos "From Elsewhere Being ET in America" iškėlė teoriją, jog Žemėje gyvena ateiviai, kurie čia esti ne savo kūnu, bet siela. Tokie ateiviai apsikeičia sielomis su tik ką gimusiais žmonėmis ir laikinai gyvena jų kūnuose. Jis savo knygoje teigia, jog tokių ateivių Žemėje yra nuo 70 iki 100 milijonų. Bėda ta, kad dauguma tų ateivių nežino, jog yra kilę ne iš Žemės, tiesiog jie jaučiasi ne savo vietoje, jie kitokie nei visa visuomenė. Jie nesupranta kodėl taip yra. Šios sielos nepriklauso Žemei, nes jos paprastai būna šimtais milijonų metų senesnės nei sąmonė mūsų planetoje. Šios sielos ateina į Žemę laisva valia ir kartais geba reinkarnuotis, taip pergyvendamos kelių žmonių gyvenimus. Šių sielų tikslas skleisti gėrį, išmintį ir žinias čia Žemėje. Sielos tų kurių kūnus užima ateiviškos sielos, gyvena astraliniame pasaulyje, kur patiria palaimą gyvendamos šviesoje. Toje būsenoje, sielos įgauna nežemišką patirtį ir patiria visišką gėrį. Tuo metu kūnas patiria klinikinę mirtį ir angelai nuneša šias sielas į astralinį pasaulį. Tada ateiviška siela užima kūną ir jis atsigauna jau turėdamas naują tapatybę. Paprastai tokiais dalykai užsiima Tarso žvaigždyno gyventojai. Ateiviškos sielos pasižymi tuo, jog labiau nei žmonės geba matyti Dievo šviesą. Jos apskritai pašauktos atskleisti žmonėms tiesą apie Dievą, bei papasakoti žmonijai apie jos problemas.
   Kurgi yra tos žvaigždiškos sielos? Mandelkerio nuomone jos yra visuose Žemės pakraščiuose, kas žino, gal ir tu esi viena iš tokių sielų? Jei dažnai žiūri į žvaigždėtą dangų ir nori, kad tave pasiimtų žvaigždžių gyventojai, greičiausiai esi ateiviškos sielos turėtojas.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą