Hipotezė apie vampyrų kapus

30 - 40 metų amžiaus moters kapas su pjautuvu
   Seniau tikėta, jog kai kurie žmonės, kurie gyveno nedorą gyvenimą, buvo burtininkai ar staiga mirę asmenys, gali prisikelti iš numirusių. Rytų Europoje, tikėta, jog šie žmonės po mirties prisikelia kaip vampyrai ir grįžta idant galėtų išgerti gyvųjų kraujo ar juos nužudyti. Toks tikėjimas Europoje ypač gajus buvo XVII – XVIII amžiais, tuo metu apskritai buvo kilusi socialinė panika dėl galimų vampyrų išpuolių.
   Neseniai Dravsko 1 nekropolyje (Kroatija), buvo atkasti, potencialių vampyrų kapai, datuojami XVII – XVIII amžiumi. Ant palaikų padėti akmenys arba pjautuvai, tokiu būdu bandyta apsisaugoti nuo nemirėlių sugrįžimo. Akmuo turėjo prislėgti negyvėlį, kad šis negalėtų atsikelti, o štai pjautuvas buvo dedamas ant kaklo, idant negyvėliui keliantis, jam būtų nupjauta galva. Manoma, jog tai viena iš aptoropetinės, t.y. apsauginės magijos apraiškų. Iš šešiasdešimties rastų kapų, šeši priklausė numanomiems vampyrams.
45 - 50 metų amžiaus moters kapas su akmeniu
   Manoma, jog šie kapai galėjo priklausyti staiga mirusiems žmonėms, nuo kurių vietiniai gyventojai bandė štai tokiais būdais apsisaugoti. Archeologai mano, jog tai gali būti XVII a. Rytų Europą nusiaubusios choleros epidemijos aukos. Tačiau to konkrečiai patikrinti neįmanoma, nes cholera nužudo greitai ir nepalieka jokių pėdsakų kauluose. Kitas dalykas, jei tai choleros aukos, kodėl tik šeši kapai buvo apsaugoti nuo vampyrų? Taip pat jei epidemija taip smarkiai siautė, tada daugiau kapų turėtų tokias pačias apsaugos priemones, kad vampyras neprisikeltų.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą