TSRS astronomai ieškojo ateivių kosminių zondų

   Ufologinėje literatūroje laikas nuo laiko pasirodo tam tikros ištraukos iš įvairių vyriausybinių dokumentų ar mokslinių konferencijų bei įstaigų nutarimų. Kiek tos ištraukos atitinka realybę, galimybės nelabai turiu patikrinti, nes dalis jų, kaip teigiama, yra iš įvairių senų archyvų, bet viena ištrauka norisi pasidalinti.


TSRS Mokslų akademija
Mokslinė Taryba skirta kompleksinės “Radioastronomijos” problematikai
Ryšių su nežemiškomis civilizacijomis problematikos tyrimų programa.
Sukurta “Dirbtinės kilmės kosminių signalų paieškų” Mokslinės Tarybos skirtos kompleksinei “Radioastronomijos” problematikai sekcijos MA TSRS nutarimu.
Maskva 1974 m.
    1.7. Zondų paieška
   Ypatingą dėmesį derėtų skirti galimybei aptikti NC (nežemiškų civilizacijų) zondus, esančių Saulės sistemoje arba net Žemės orbitoje. Tokių greitai judančių objektų paieškai, pastovi viso dangaus kontrolės sistema  privalo būti papildyta specialių radioplengacinių sistemų sukūrimu; pirmajame etape galimas egzistuojančių kompleksų, skirtų kosminiam ryšiui ir radiolokacijai panaudojimas”.   Taigi vadovaujantis šiuo pranešimu, galima daryti išvadą, jog tarybų sąjungos mokslininkai neabejojo tuo jog kosminės civilizacijos lankosi Žemėje, arba bent jau stebi mus. Verta pastebėti, jog Tarybų sąjungos mokslininkai labai palaikė paleokontaktų teoriją, nes tai iš esmės leido marksistinei-komunistinei filosofijai dar kartą įrodyti jog religija yra opiumas liaudžiai. Taip pat įdomu tai, jog praktiškai apie visus paranormalius reiškinius kalbėti, rašyti ir net diskutuoti, tarybų sąjungoje buvo draudžiama. Vienintelė išimtis buvo NSO fenomenas.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą