Erazmas Rotardamietis apie astrologus ir būrėjus


Erasmus Roterodamus
   Erazmas Deziderijus Roterdamietis (1469 m. – 1536 m..) buvo Nyderlandų dvasininkas, vienas garsiausių savo laikmečio humanistų, filosofas bei teologijos mokslų daktaras. Mums geriausiai žinomas jo veikalas “Pagiriamasis žodis kvailybei”, kuriame jis kritikuoja dvasinį ribotumą, bei aukština protą ir asmens laisvę. Savo knygoje jis pasisako ir apie astrologus bei būrėjus, sugretindamas juos su kvailybės pilnais filosofais, išvardindamas juos kaip tuos kurie spėja ateitį iš žvaigždžių, žada stebuklus, neįmanomus net magijoje, ir savo laimei randa žmonių kurie visu tuo tiki. Tad tiesiog norisi pacituoti vieną nedidelę ištrauką:
   “Jie patys tik save laiko išmintingais, o visus kitus mirtinguosius laiko lyg kokiais klaidžiojančiais šešėliais. Kaip saldžiai kliedi jie, kurdami nesuskaitomą daugybę pasaulių, apskaičiuodami saulės, žvaigždžių ir mėnulio orbitų apimtį, lyg jie sugebėtų išmatuoti juos smiliumi ir virvute. Jie aiškina žaibų, vėjų, užtemimų ir kitų neišaiškinamų reiškinių priežastis, niekur nei kiek nesuabejodami, tarytum jiems būtų patikėtos visos gamtos paslaptys ir jie patys tik ką būtų sugrįžę iš dievų pasitarimo. O tuo tarpu gamta tik išdidžiai juokiasi iš visų jų spėliojimų, nes jų moksle nėra nieko tikro.

 (Erasmus Roterodamus “Pagiriamasis žodis kvailybei”, Vaga, Vilnius, 2011)

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą