Pranešimai

Kernavės ragana

Kodėl nesisveikiname per slenkstį?

Kodėl spjauname per kairį petį?