Aiškiaregiai ir nesėkmingos pranašystėsPaprastai didžioji dalis aiškiaregių išgarsėja dėl vienos ar poros sėkmingų pranašysčių. Tokiu būdu išgarsėjęs aiškiaregis vėliau gali sėkmingai ir nenuspėti įvykių, o juk dažniausiai taip ir būna, įvykiai yra nuspėjami klaidingai, tik laikas nuo laiko padarant sėkmingą pranašystę. Čia kaip žaidžiant smigį, gali 100 kartų mesti smigį į taikinį ir greičiausiai vistiek kada nors pataikysi į centrą. Taip yra ir su pranašystėmis, daug kartų spėdamas vistiek kada nors atspėsi. Taip pat šioje srityje suveikia ir elementari žmogiška psichologija. Mes tiesiog linkę atsiminti sėkmingas pranašystes, nesąmoningai pamiršdami ar neatkreipdami dėmesio į nesėkmingas. Nepaisant didesnio kiekio nesėkmingų pranašysčių, aiškiaregiai dažnai turi pasekėjų ratą, kuris visas pranašystes geba pritempti prie jau įvykusio įvykio. Tai labai ryšku panagrinėjus Mišelio Nostradamo centurijas ir bandymus jas iššifruoti. Įdomu tai, jog paėmus kelis skirtingus autorius, bandžiusius iššifruoti Nostradamo centurijas, pastebėsime, jog jie tuos pačius katrenus iš kurių ir susideda centurijos, šifruoja skirtingai.
Įdomu tai, jog kuo asmuo žymesnis, tuo jis dažniau kalba visokiais techniniais terminais, kuriuos paranormalių reiškinių tyrėjai vadina „technorepu“. Tai paprastai būna žodžiai, kurie savyje neša abstrakčią informaciją, kuri arba nieko nereiškia ir nepaaiškina, arba paprastus dalykus vadina įmantriais žodžiais. Dažniausias terminas vistik būna „Žemės informacinis laukas“ arba jo atmainos. Šis terminas kyla iš ezoterikos, o būtent iš mediumo Edgaro Keisio „Akašos kronikų“. Keisis visą informaciją „gaudavo“ iš vadinamojo Akašos lauko, kur, anot jo, yra sukaupta visa informacija apie pasaulio istoriją, žmonių mintys ir visa kas tik įvyko ar įvyks. Vėliau kiti mediumai ir pranašai pradėjo vartoti kitokius terminus, kurie iš esmės reiškia tą patį, tik kitaip skamba. Štai pranašas Skalionas iš JAV, teigia, kad su juo laikas nuo laiko bendrauja pati Žemės planeta, per tai ką jis vadina Matricos ciklu. Visi tokie prisijungimai prie „informacinių laukų“, skamba labai įdomiai ir daugelis mistikos gerbėjų nesigilindami priima tai kaip duotybę, tačiau niekas nežino ar toks laukas iš tiesų egzistuoja, kolkas tam jokių įrodymų, apart ezoterikų deklaravimą, nėra rasta.
Kaip ten bebūtų, kai pasaulyje tiek daug visokio plauko aiškiaregių, kai jie daro tiek daug pranašysčių, tikrai lengva rasti tokių kurios išsipildo. Be to, kai žmonės išgyvena sunkų laikmetį, jie dažnai linkę paguodos ieškoti visokio pobūdžio pranašystėse. Yra pastebėta, jog pranašysčių pagausėja esant sunkiam laikmečiui, bei kokioms nors ypatingoms datoms. Vyresnis skaitytojas turbūt bus atkreipęs dėmesį į tikrą pranašysčių lietų Lietuvoje baigiantis praeitam tūkstantmečiui, bei Lietuvai išgyvenant sunkų laikmetį po išsilaisvinimo iš Sovietų Sąjungos, o jaunesnis – tikrai turėjo pastebėti pranašysčių gausą išgyvenant ekonominę krizę, bei prie 2012 metų „pasaulio pabaigą“.  

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą