Alisterio Kroulio įstatymas

   Savo įžymųjį įstatymą: “Daryk ką nori – štai vienintelis įstatymas” – Alisteris Kroulis išdėstė knygoje Liber Al vel Legis (Įstatymų knyga). Informaciją šiai knygai jis surinko iš savo žmonos Rouz transo metu gautų žinučių. Kroulis tikėjo jog jo žmona tada bendravo su kito pasaulio būtybe vardu Aivasas.
   Vėlesniais laikais Kroulio įstatymą bandyta interpretuoti įvairiai. Pavyzdžiui viena iš interpretacijų buvo tokia: Gali daryti ką nori, nekreipdamas dėmesio į visų kitų gerovę. Tačiau greičiausiai Kroulio įstatymas yra labiau kaip raginimas žmonijai prisiimti atsakomybę už savo veiksmus, suteikiant sau pačiam galią pasirenkant kelią bei negaištant laiko su tradicinių religijų mokymais ir praktikavimu.
   Taip pat dažnai pamirštama pacituoti antrąją Kroulio įstatymo dalį apie meilę ir valią, tad visas įstatymas skambėtų taip: Daryk ką nori – štai visas įstatymas. Įstatymas tai Meilė, meilė, pajungta valiai. Tad akivaizdu kad meilė (gr. agape) pavergta valios (gr. thelema) yra Kroulio magiškosios doktrtinos esmė. Ir pati įstatymo esmė vis tik greičiausiai yra valios naudojimas idant galėtum pasiekti savo tikslų, nepaisant kitų žmonių. Panašu, jog šį Kroulio magijos aspektą perėmė ir “Šėtono biblijos” autorius La Vėjus, nes jo maginė sistema iš esmės remiasi tais pačiais principais.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą