Ptolemėjaus Visatos sistema

Ptolemėjiška visatos sandara
   Paprastai kai kalbama apie antikinio pasaulio astronomo Klaudijaus Ptolemėjaus geocentrinę Visatos sistemą, pamirštama atkreipti dėmesį į tai, jog visi to meto mokslai buvo glaudžiai siejami su filosofija. Antikinio pasaulio mokslininkai viską grindė loginiu išmąstymu, o ne empiriniais bandymais, tad ir Ptolemėjaus Visatos modelis rėmėsi grynai filosofinėmis koncepcijomis. Visa Visata buvo grindžiama dieviškais ir stichijų ryšiais gyvuose ir negyvuose gamtos objektuose. Ptolemėjus didelį dėmesį skyrė Zodiako ženklams, kurie vėliau perėjo į astrologiją. Šie Zodiako ženklai pas jį buvo glaudžiai susiję su planetų orbitomis. Pas Ptolemėjų Zodiako ženklai atspindėjo dvasinę Visatos konstrukciją. Planetų orbitos iš esmės suvoktos kaip Pasaulio Valdovai, o keturios stichijos esančios centre, atspindėjo fizinę žmogaus sandarą, kaip beje ir visų Visatoje esančių objektų.
   Ptolemėjaus sistema buvo priimta visame vakarų ir artimųjų rytų pasaulyje. Šia sistema buvo remtasi iki Koperniko revoliucijos ir šiek tiek po jos, o dėstoma universitetuose ji buvo iki pat XVIII amžiaus.
   Savo astronomijos tezes Ptolemėjus išdėstė veikale:  “Megale syntaxis”, nors šis veikalas labiau žinomas vėlesniu pavadinimu “Almegest”. Šiame veikale Ptolemėjus patalpino žvaigždžių katalogą, deja ten buvo pavaizduotos tik tos žvaigždės, kurias jis gebėjo matyti būdamas Aleksandirjoje.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą