Kas gi tas sniego žmogus?


   Ko gero visi esame girdėję apie sniego žmogų, gal kiek mažiau yra žmonių girdėjusių kitą jo pavadinimą Jetis.  Pavadinimas Jetis kyla iš vienos šerpų genties žodžių Je ir Te, kas reiškia siaubingas žmogus. Šis reliktinis hominidas turi daug pavadinimų priklausomai nuo regiono, kuriame jis kaip manoma buvo pastebėtas. Amerikoje jį vadina Bigfoot arba Sasquach, Centrinėje Azijoje – Almasu, o Kinijoje -  Eženiju.
   Mokslininkai labai abejoja šio kriptido egzisatavimu, o ir dalis kriptozoologų jiems pritaria, tačiau yra  nemažai tyrėjų kurie ne tik tiki, bet ir ieško sniego žmogaus egzistavimo įrodymų.
Manoma, jog susitikimų su sniego žmogumi būta ir senovėje. Štai Kazachstane buvo rasti, 6 – 7 tūkst. metų senumo piešiniai olose, kuriuose kai kas įžvelgia mūsų aptariamo kriptido bruožus. Taip pat teigiama, jog susitikimai ir liudijimai apie sniego žmogų yra aprašyti Herodoto, Plinijaus, Plutarcho, o taip pat Karlo Linėjaus (kurio gyvūnų klasifikacija mes naudojamės lig šiol) bei žinomo gamtos tyrėjo Nikolajaus Prževalskio veikaluose. Žinoma iš kitos pusės, kol kas dar niekam nepavyko pateikti neginčijamų įrodymų jog sniego žmogus iš tiesų egzistuoja. Visi įrodymai kurie pateikiami paprastai būna arba klastotė arba veiklos liekanos kurios priklauso jau žinomiems gyvūnams. Tiesos dėlei reikia pripažinti kad yra ir pėdsakų pateikiamų kaip įrodymas kurių negalime priskirti jokiam žinomam gyvūnui, bet čia vėlgi kyla klausimas ar tie pėdsakai iš tiesų priklauso sniego žmogui? Taip pat reikia pastebėti jog yra rimtų mokslininkų kurie neabejoja sniego žmogaus egzistavimu, čia galima paminėti antropologijos profesorių, mokslinės monografijos “Klausimas apie reliktinių hominidų egzistavimą” B. F. Poršnevą, ir Smitstono instituto anatomą ir antropologą Džoną Neipirą, kuris yra knygos “Bigfutas: jetis ir saskuačis mituose bei realiame gyvenime” autorius. Yra ir daug kitų rimtų mokslininkų kuriems rūpi sniego žmogaus klausimas.
   Esminis neaiškus dalykas yra tas, kad visiškai neaišku iš kur galėjo rastis šis reliktinis hominidas ir galų gale kas jis iš tiesų yra. Vieni mano kad tai gali būti iki mūsų dienų išlikęs australopitekas arba neandartalietis, kiti laiko tiesiog mokslo dar neatrastu gyvūnu neturinčiu nieko bendra su žmogumi, dar treti mano jog tai gali būti ateivis iš kitos dimensijos, taip pat yra teorija, kad šis hominidas vystėsi paraleliai su Homo sapiens tačiau jo evoliucija pasuko visiškai kita linkme.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą